• Indexing List

Reviewer-Board of Indian Journal of Forensic and Community Medicine


Reviewer Board 2018

Editor-in-Chief

 Dr. Bhola Nath
M.B.B.S, MD, DNB
(Community Medicine)
E-mail: editor.ijfcm@gmail.com

Dr. Arpit C Prajapati 

Dr. Uday Shankar Singh

 Dr. Prateek Rastogi

 Dr. Brijesh Kumar

 Dr. Amrita Prajwal Rao

 Dr. Sindhu L

 Dr. Pankaja Ravi Raghav

 Dr. Bhavik Rana

 Dr. Anand Shankar

 Dr. Samir Anil Singru

 Dr. Neeta PN

 Dr. Haresh Chandwani

 Dr. Santosh Chandrappa

Dr. Sheikh Mohd Saleem

Dr. Balaji Arumugam

 Dr. Sudhir Gowda

 Dr. Mausumi Basu

 Dr. Vijaykumar Mane

 Dr. Shankar M. Bakkannavar

 Dr. Achhelal Pasi

 Dr. Niraj Kumar

 Dr. Sadanand Bhise

 Dr. R. Sudha

 Dr. Shilpa K

 Dr. Maria Nelliyanil

 Dr. Tanu Midha

 Dr. Jakkam Surendar

Dr. Amarnath Mishra