Contact No: +91-8826373757 | +91-8826859373 | 011-25052216
Email: rakesh.its@gmail.com | editor@innovativepublication.com

Current Issue

Year 2019

Volume: 9 , Issue: 1

Print ISSN:-2249-8176

Online ISSN:-2348-7682

Member of


Reviewer-Board of Panacea Journal of Medical Sciences


  Active Reviewer Board

Panacea Journal of Medical Sciences

Editor-In-Chief

Suresh Chari
Professor Biochemistry, 
Director Research & Medical Education Technology, 
NKPSIMS & RC, Nagpur

  Reviewer Board Member 2018

   

Dr. Suprakash Chaudhary

Dr. Krishnat S Yadav

Dr. Shankar M Bakkannavar

Dr.Lalit Gupta

Mr. Sanghadeep S.Gajbhiye

Priti R. Mhatre

Dr. A.D.Shinde

Dr.Vijay P Agrawal

Prof.Vithalrao Dandge

Dr. Amitabh Saha

Dr. Anita Banerjee

Dr. Varsha Hitendra Chauhan

Dr. Kshirod Kumar Mishra

Dr. V Harshini

Dr. Rohit Sharma

Dr. Rajkishore Singh

Dr. Sambhunath Das,

X. Fatima Grace

Dr. Kanchan Gupta

Nirmalya Kumar Sinha

Dr. Monika Gupta

Dr. Reema Sircar

Savita Rani Singhal

Dr. Shashank Shekhar

Dr. Manish Khanna

DR.   PRITHVIRAJ KARAK

Dr. Sadhu  Charan Panda

Dr. Kedar Mehta

Dr. Haresh Chandwani

Dr. M. B. Swami

Dr.Shankar.J

Dr. Vijay Kautilya d

DR. GAUTAM ANAND

Dr. Deepak S Khismatrao

Dr. Kanupama

Dr. NARAYAN R MUTALIK

Dr. Joylene DAlmeida.

Dr. Rakhi Tirpude

Col. Madan Deshpande

Dr. Madhur Gupta

Dr. Asitava Deb Roy

Savita Rani Singhal

Dr. Samir Dwidmuthe

Dr. Charuta Gadkari

Dr. Nandyala Sundari

Dr. Ranjana Hawaldar

Dr. FATIMA SHAMSUDDIN

Dr. Gayatri Gogoi

Dr. Kamini Gupta

Achhelal Pasi

DR. KRUTI Y VYAS