Reviewer-Board of International Journal of Clinical Biochemistry and Research


Reviewer Board 2019

Dr. Shyam Prasad B R

Dr. Gayatri Gawade

Dr. Gandham Rajeev

Dr. Mihir Mehta

Dr. Akkiraju Pavan Chand

Dr. Prashant

Dr. Veerabhadra Goud GK

Dr. Tarun Kumar Sharma

Dr. Viswa Kalyan Kolli

Dr. Amandeep Kaur

Dr. Pankaj Kambale

Dr. Anil Bapu Bargale

Dr. Viyatprajna Acharya

Dr. Nagalakshmi C S

Dr. Rahul Saxena

Dr. Manjusha Damodar Hivre

Dr. Prerna Bansal

Dr. Vijaya Srinivsan

Dr. Kavitha Hiremath

Dr. Afzal Ahmad

Dr. B. Venkata Raman

Dr. B. K. Gupta

Dr. Sanjay Bhatt

Dr. Rajeev

Dr. Aleti Lakshmi Manohari

Dr. Shashidhar

Dr. Priti V Puppalwar

Mrs. Nikita Pandit

Dr. Vinod

Dr. Srinivasa Rao

Dr. Shilpa A Pratinidhi

Dr. Arindam Sur

Dr. Avinash S