Reviewer-Board of Indian Journal of Microbiology Research


Reviewer Board 2019

Dr. Ranjan Singh

Dr. Anita E Chand

Dr. Mita D Wadekar

Dr. Trupti Bnaik

Dr. Meena Dias

Dr. Lavanya

Dr. Vipin Kumar Singh

Dr. Mayukh Sarkar

Dr. Ashish Jitendranath

Dr. Srinivasan

Dr. Aruna Solanki

Dr. Karuppasamy

Dr. Ashwini Ghanashyam Patil

Dr. Venkata S Amarnath Pisipati

Dr. Durgesh Kumar

Dr. Krishnamoorthy

Dr.  Bilal Ahmad Mir

Dr. Kiranjeet Kaur

Dr. Parthiban

Dr. Vasavi Dathar

Dr. Chinnannan

Dr. Shashi Khare

Dr. Rakesh

Dr. R.R. Thanighaiarassu

Dr. Salauddin Al Azad

Dr. Arvind Kumar

Dr. Amit

Dr. Sathish J.V

Dr. Tirumale Sharmila

Dr. Chakraborty

Dr Ritu Mawar

Dr. Sangeeta Yadav

Dr. Kirankumar G. Patel

Dr. Hitesh Assudani

Dr. Sujatha

Dr. Abul Kalam

Dr. Sadhna Sodani