Reviewer-Board of Indian Journal of Obstetrics and Gynecology Research


Reviewer Board 2019

Dr. Nidhi Gupta

Dr. Parneet Kaur

Dr. Swetha

Dr. Gomathy. E

Dr. Anup Pradhan

Dr. Chaitali Biswas

Dr. Sanjaykumar Patil

Dr. Aparna Raj Wahane

Dr. Kusum Dash

Dr. Nirmalya Kumar Sinha

Dr. Sudha

Dr. Surya Malik

Dr. Samreen Khan

Dr. Shikha Joshi

Dr. Achla Batra

Dr. Sushma Sharma

Dr. Savita Rani Singhal

Dr. Naina Kumar

Dr. Tulsi Ram Bhandari

Dr. Pooja Patil

Dr. S Deepa

Dr. Brinder Jeet Kaur

Dr. Shikha Seth

Dr. Lily Podder

Dr. Suvarna

Dr. Shankar J

Dr. Soumya Ranjan Panda

Dr Gopa Chowdhury

Dr. Sanjay Singh

Dr Valsa CA

Dr. Indu Lata

Dr. Shashank Shekhar

Dr. Vijayasree Medarametla

Dr. Ashwinkumar Arjunrao Sontakke

Dr. Gouri

Dr. Priyanka

Dr. Tony Jose