Reviewer-Board of International Journal of Oral Health Dentistry


Reviewer Board 2018

 

Dr. Amit Goel

Dr. Shashyank Uniyal

Dr. Akansha Nautiyal

Dr. Parikshit Sharma

Dr. Gokul Sridharan

Dr. Manjit Talwar

Dr. P. Revathi

Dr. Melisha Rolita Pinto

Dr. Sheetal Amol Hartalkar

Dr. Promila Verma

Dr. Sangeeta

Dr. Mukta Motwani

Dr. Karan Arora

Dr. Ghousia Begum S

Dr. Surinder Pal Singh

Dr. Nisha Sharoff Ashwin

Dr. Gauri Mishra

Dr. Anjani Kumar Pathak

Dr. Monika Mahajan

Dr. Meena Jain

Dr. Manu Johns

Dr. Deepika Jain

Dr. Manik Razdan